Προκήρυξη Πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής

975

ΔΗ.Κ.Ε.Τ.                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                         ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 19 – 10 – 2016

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  604

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της προκήρυξης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι:

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου θέσης ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως οχτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του προγράμματος Άθλησης για όλους, της περιόδου 2016-2017, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), όπως αναφέρεται παρακάτω:

Κατηγορία αντικείμενο ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 1 Έως 8 μήνες
  ΣΎΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1  

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο και στην Ελλάδα πτυχίο της αλλοδαπής με ειδικότητα: Πετοσφαίριση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού Βοιωτίας, στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. (Δ/νση Πλ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι) καθημερινά από τις 9.00π.μ. έως τις 14.00μ.μ..

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης όπου αναφέρονται αναλυτικά τα τυπικά ειδικά προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διευκρινήσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. www.diket.gr και του Δήμου Τανάγρας: www.tanagra.gr, στη διεύθυνση: diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 68ΨΔΟΚ9Ξ-1ΗΟ). Επίσης στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο κτίριο του Δημαρχείου ((Πλ.Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι, τηλ.22623 51180-81).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επισυνάπτεται πλήρης η προκήρυξη, η αίτηση πρόσληψης και η υπεύθυνη δήλωση.

αίτηση)υπευθυνη δήλωση)προκήρυξη

Μοιράσου το με τους φίλους σουShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone