Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Μάρτιος 10, 2016

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
Μάρτιος 10, 2016

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΩΠΙΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΩΠΙΑΣ
Μάρτιος 10, 2016

ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ
Μάρτιος 10, 2016

ΓΗΠΕΔΟ 5X5 ΔΗΛΕΣΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ 5X5 ΔΗΛΕΣΙΟΥ
Μάρτιος 10, 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 7Χ7)
Μάρτιος 10, 2016

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Μάρτιος 10, 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ”

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ” (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 7Χ7) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ https://youtu.be/dh-qeLlGAjM