Με απόλυτη επιτυχία η διεξαγωγή της ψυχαγωγικής – εκπαιδευτικής δράσης »Λούνα Πάρκ Ανακύκλωσης» στο Σχηματάρι.