ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΚΕΤ 18-2-2016

7η Συνεδρίαση 27.5.2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

5η συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΗΚΕΤ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ : Με την απόφαση 16/2016 του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΤ, αποφασίσθηκε και υπεβλήθη αίτημα για την πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής,...

~$ΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 21Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. - 09.12.2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. - 10.03.2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. - 31.01.2017 (1)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. - 24.04.2017