ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δ.Σ.  ΔΗ.Κ.Ε.Τ.  01.04.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΚΕΤ 18-2-2016

~$ΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 21Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. - 09.12.2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. - 31.01.2017 (1)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

5η συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΗΚΕΤ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. - 10.03.2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. - 24.04.2017

7η Συνεδρίαση 27.5.2016