7 Μαρτίου, 2016

Δημιουργία – Αδειοδότηση – Λειτουργία Πράσινων Σημείων

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2016 ημερίδα στην Χαλκίδα με θέμα Δημιουργία – Αδειοδότηση – Λειτουργία Πράσινων Σημείων. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης […]