Αθλητικές Εγκαταστάσεις

10 Μαρτίου, 2016

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
10 Μαρτίου, 2016

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΩΠΙΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΩΠΙΑΣ
10 Μαρτίου, 2016

ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ
10 Μαρτίου, 2016

ΓΗΠΕΔΟ 5X5 ΔΗΛΕΣΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ 5X5 ΔΗΛΕΣΙΟΥ
10 Μαρτίου, 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 7Χ7)
10 Μαρτίου, 2016

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
10 Μαρτίου, 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ”

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ” (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 7Χ7) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ https://youtu.be/dh-qeLlGAjM