20η Συνεδρίαση ΔΗ.Κ.Ε.Τ. – 14/11/2016 – Ώρα: 13.00 μ.μ.