Απολογισμός για τα 2,5 χρόνια στο τιμόνι της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.