«Βοήθεια στο Σπίτι» Τανάγρας

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» Τανάγρας λειτουργεί από το 2003 και έχει ως έδρα του το Άρμα.

Στελεχώνεται από:
1. Οικογενειακή Βοηθό
Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί μηνιαίως 49 περίπου περιστατικά.
Υπεύθυνη Οικογενειακή Βοηθός:κα. Σιαμπάνη Μαρία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22620 51203

«Βοήθεια στο Σπίτι» Οινοφύτων

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» Οινοφύτων λειτουργεί από το 2005 και έχει ως έδρα του το Σχηματάρι.

Στελεχώνεται από:
1. Νοσηλεύτρια
2. Κοινωνική Λειτουργός
Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί μηνιαίως 49 περίπου περιστατικά.
Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια: κα. Αυγέρη Αικατερίνη
Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός: κα. Παφίλη Ευαγγελή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22620 56705

«Βοήθεια, στο Σπίτι» Σχηματαρίου

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» Σχηματαρίου λειτουργεί από το 2002 και έχει ως έδρα του το Σχηματάρι.

Στελεχώνεται από:
1. Κοινωνική Λειτουργό
Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί μηνιαίως 54 περίπου περιστατικά.
Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός: κα. Μαντζιούρα Ευσταθία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22620 56705