Κομποστοποίηση Αυλής

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να γίνει κομποστοποίηση;

Ποια είναι τα «καφέ» και «πράσινα» υλικά;

Θεωρητικά όλες οι οργανικές ουσίες είναι κατάλληλες για κομποστοποίηση. Ο κάδος μας χρειάζεται την κατάλληλη αναλογία από υλικά πλούσια σε άνθρακα – «καφέ» υλικά – όπως ξερά φύλλα, άχυρα και κομμάτια ξύλου και υλικά πλούσια σε άζωτο – «πράσινα» υλικά – όπως κομμένο χορτάρι και φυτικά υπολείμματα από την κουζίνα. Ανακατεύοντας διάφορα είδη υλικών ή αλλάζοντας τις αναλογίες μπορεί να αλλάξει η ταχύτητα της αποσύνθεσης. Το να επιτύχετε το ιδανικότερο μίγμα είναι περισσότερο θέμα εμπειρίας παρά επιστημονικής ακρίβειας. Η ιδανική αναλογία είναι περίπου 30 μέρη υλικών πλούσιων σε άνθρακα προς 1 μέρος πλούσιο σε άζωτο. Υπερβολική ποσότητα άνθρακα επιβραδύνει την αποσύνθεση ενώ τα πολλά αζωτούχα μπορεί να προκαλέσουν οσμές. Ο άνθρακας προμηθεύει τους μικροοργανισμούς με ενέργεια και το άζωτο με πρωτεΐνες.anakiklosi

Compost