Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ  «ΔΗΚΕΤ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.3852/2010, και συμπληρωματικά του άρθρου 263 του Ν. 3463/2006 συγχωνεύονται σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση όλες οι παρακάτω Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, που έχουν περιέλθει στον Δήμο Τανάγρας:

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Τ.  1447 17-6-2011 τεύχος Β’

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της κοινωφελούς επιχείρησης είναι «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΔΡΑ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας είναι δημοτική κοινωφελής επιχείρηση του ν. 3463/2006. Έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας ορίζεται η έδρα του Δήμου, δηλ. το Σχηματάρι.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο ως Πρόεδρο.
Έξι (6) δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία.
Τρείς (3) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώ­σεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης
Έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής

Όταν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι πάνω από είκοσι (20) συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος τους στο Δ.Σ. οπότε μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των δημοτών .

ΜΕΛΗ

Μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Τ. (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 163/2014)

Τακτικά Μέλη

 1. Ανυφαντής Αλέξανδρος – Πρόεδρος
 2. Δριχούτης Διομήδης – Αντιπρόεδρος
 3. Νίκα – Κοτσίφη Μαρία
 4. Καμπιώτου Λιάπη Γεωργία
 5. Σαμουρέλης Χρήστος
 6. Κανέλλος Αντώνιος
 7. Κόκκαλης Γεώργιος
 8. Λάμπρου Χριστίνα
 9. Μπλάνας Νικόλαος
 10. Γκίκας Παναγιώτης
 11. Καπάζογλου Βασιλική

Αναπληρωματικά Μέλη

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Τανάγρας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δράσεων στους τομείς αθλητισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Συνοπτικά οι σκοποί ανά τομέα είναι:

α) Στον τομέα του Αθλητισμού περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, Αθλητικών Κέντρων, Γυμναστηρίων, Γηπέδων, Κολυμβητηρίων και γενικά χώρων Αθλητικών Εγκαταστάσεων των οποίων η χρήση ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Τανάγρας και η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών ελεύθερης και οργανωμένης άθλησης των κατοίκων του Δήμου Τανάγρας και ιδιαίτερα των νέων.
 • Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλητισμού για όλους (ελεύθερου και οργανωμένου) η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και η λειτουργία ειδικών τμημάτων για τη συμμετοχή και άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Η αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου, η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, αθλητικού πνεύματος, η σωματική, πνευματική και πολιτιστική καλλιέργεια των δημοτών.
 • η διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού.
 • Η ίδρυση και η λειτουργία τμημάτων κατ’ άθλημα, Ακαδημιών για την παιδική και εφηβική ηλικία και ομάδων με συμμετοχή των δημοτών στα διάφορα αθλήματα. Η συμμετοχή σε αγώνες (πρωταθλήματα, ημερίδες κλπ)
 • Η ανάπτυξη του μαζικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού και την προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλο τον Δήμο για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών και των φορέων του Αθλητισμού και Νεολαίας σε θέματα αθλητικά (άθλησης για όλους και αγωνιστικού αθλητισμού), και η ενίσχυση κάθε δραστηριότητας με τους παραπάνω φορείς αλλά και μη οργανωμένους δημότες
 • Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων, η καλλιέργεια φιλάθλου πνεύματος, συλλογικότητας και συνεργασίας, και η ενίσχυση των κοινωνικών προσπαθειών και επιδιώξεων για την υγεία, την ψυχολογική ισορροπία την αναψυχή και την απομάκρυνση από τα ναρκωτικά.
 • Η μέσω του αθλητισμού διάδοση των παραδόσεων και των φιλειρηνικών αισθημάτων του λαού μας και η προώθηση μέσα από αθλητικούς αγώνες της φιλίας μεταξύ των λαών.
 • Η οργάνωση, η ανάπτυξη και υποστήριξη κάθε είδους αθλητικής Δραστηριότητας στο Δήμο Τανάγρας (επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, αγώνες τοπικού περιφερειακού εθνικού και διεθνούς επιπέδου κλπ) με σκοπό την καλλιέργεια φιλάθλου, συναγωνιστικού πνεύματος των ιδανικών του αθλητισμού χωρίς φανατισμό βία στους αθλητικούς χώρους, άσκοπους ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.
 • Η συνεργασία με τα Σχολεία και τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής τους Αθλητικούς Φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοήθειας, και τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ενίσχυση και την διερεύνησης του πεδίο των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων τους για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
 • Η ηθική και υλική συμπαράσταση στην προσπάθεια ανάπτυξης κάθε αθλητικής δραστηριότητας και αθλητικών σωματείων της περιοχής. Η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και την επίτευξη της επαφής με τα στοιχεία της φύσης που δίνουν την ώθηση στην άσκηση του σώματος. Η δημιουργία εσόδων για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
 • Η παροχή κάθε υλικής και τεχνικής βοήθειας και η συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την ανάπτυξη του σχολικού Αθλητισμού.
 • Η συνεργασία με άλλους δήμους και Αθλητικούς Φορείς, Ομοσπονδίες αθλημάτων, που έχουν σαν κοινό στόχο την ανάπτυξη του Αθλητισμού εν γένει.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του ανωτέρω τομέα.

β) Στον τομέα Πολιτισμός περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η δημιουργία, η ανάπτυξη και η προώθηση κάθε μορφής πνευματικής, πολιτιστικής δραστηριότητας που στοχεύει στην πνευματική και ψυχική αγωγή των Δημοτών
 • Η ενεργοποίηση των δημοτών για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές κλπ εκδηλώσεις.
 • Η διάδοση και προώθηση των εικαστικών τεχνών, χορού, θεάτρου, μουσικής, λογοτεχνίας, κινηματογράφου και πολιτιστικών καλλιτεχνικών και φεστιβαλικών εκδηλώσεων.
 • Η στήριξη, η διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και καλλιτεχνικής δημιουργίας της περιοχής, η ενεργοποίηση όλων των πολιτών, ώστε συνειδητά πλέον να συμμετάσχουν στην πολιτιστική ζωή του τόπου.
 • Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας με άλλους φορείς (π.χ. Τ.Α., σύλλογοι, άλλα νομικά πρόσωπα) σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα καθώς και η συμμετοχή ή συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με φορείς άλλων περιοχών.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής για τις πολιτιστικές , αθλητικές δραστηριότητες και τις λοιπές με ανάπτυξη δράσεων που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα (π.χ. Γραφείο Πληροφοριών)
 • Η διεκδίκηση απαιτούμενων προγραμμάτων μέσω εξωτερικού.
 • Η συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Πολιτιστικά δίκτυα
 • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα έχει ως στόχο την προώθηση της πολιτιστικής ζωής του τόπου, η διαχείριση, συντήρηση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διάθεση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο του πνευματικού κέντρου
 • Η έκδοση εντύπων κάθε μορφής που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες πολιτισμού.
 • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων και κυρίως συναυλιών ή άλλων μουσικών εκδηλώσεων, εμφανίσεων κλπ
 • Η καλλιτεχνική εκπροσώπηση και προβολή του Δήμου Τανάγρας με μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ και διαγωνισμούς, που διοργανώνονται στην έδρα του Δήμου, και μπορούν να μεταφέρονται και σε άλλες πόλεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Η διοργάνωση και παραγωγή εκθέσεων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, η πραγματοποίηση εκδόσεων που προωθούν την τέχνη.
 • Η δημιουργία χορευτικού τμήματος με σκοπό την πολιτιστική διάδοση και προώθηση Παραδοσιακών χορών, Μοντέρνων χορών, της τέχνης της ρυθμικής, της τέχνης της χοροθεραπείας και άλλων παρόμοιων δράσεων.
 • Η δημιουργία Κινηματογραφικού Τμήματος (Λέσχης) μέσω της οποίας οι νέοι και οι υπόλοιποι δημότες κάτοικοι του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής θα έρθουν σε επαφή με τον ποιοτικό κινηματογράφο , θα προβάλει τοπικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες στον τομέα της εν λόγω τέχνης, η οποία απεικονίζει ουσιαστικά τον πολιτισμό του αιώνα μας
 • Η δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης, με τη δημιουργία ειδικής αίθουσας για εκθέσεις ζωγραφικής, διατήρησης των έργων από τοπικούς ζωγράφους, καλλιτέχνες. Επιπλέον, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, θα γίνονται σχετικές εκδηλώσεις, ομιλίες κλπ, ώστε να ευαισθητοποιούνται καθημερινά και πιο πολλοί δημότες στον εν λόγω τομέα. Τέλος, θα επιχειρηθεί η δημιουργία ειδικής αίθουσας, στο οποίο θα στεγαστεί το λαογραφικό μουσείο στην οποία θα εναποτίθεται κάθε αντικείμενο που έχει σχετική αξία και προάγει την λαϊκής παράδοση και τον πολιτισμό.
 • Η δημιουργία Λαογραφικού Ιστορικού Αρχείου, η διατήρηση της μνήμης και η ανάδειξη στοιχείων που μαρτυρούν την ιστορική ταυτότητα. Ειδικότερα
 • Η συγκέντρωση και μελέτη, διάσωση και διαφύλαξη (ψηφιοποίηση) πρωτογενούς υλικού (προφορική παράδοση) του παραδοσιακού πολιτισμού μας (θρύλοι, ήθη, έθιμα, δοξασίες, παροιμίες, παραδόσεις, τραγούδια, χοροί, μοιρολόγια, στοιχεία λαϊκής λατρείας, λαϊκής τέχνης, καταγραφή τοπικών διαλέκτων, τοπωνυμίων, του ιστορικού υλικού που αφορά την περιοχή.
 • Η συγκέντρωση διάσωση και διαφύλαξη (Καταγραφή – επισήμανση συγκέντρωση και φωτογράφιση αντικειμένων λαϊκής τέχνης (έπιπλα, οικιακά σκεύη, εικόνες, κεντήματα, παραδοσιακές φορεσιές, κοσμήματα, ξυλόγλυπτα, γεωργικά – ποιμενικά, αμπελουργικά, ελαιοκομικά εργαλεία κλπ)
 • Η Συλλογή ιστορικών δεδομένων και δικαιοπρακτικών εγγράφων (προικοσύμφωνα, πωλητήρια, παραδοσιακές δικαστικές αποφάσεις, χάρτες κλπ)
 • Η προβολή αντικειμένων που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή, την οικονομική κατάσταση, την πολιτιστική δραστηριότητα, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων της περιοχής.
 • Η διοργάνωση Εκθέσεων, διαλέξεων, ομιλιών και συναφών εκδηλώσεων.
 • Η έκδοση μελετών, δοκιμίων και άλλων συγγραφικών έργων που πραγματεύονται θέματα σχετικά με τους κατοίκους της περιοχής.
 • Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και με ημιδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με την περιοχήΚάθε άλλη δραστηριότητα που εξυπηρετεί το γενικό σκοπό του Αρχείου.
 • Η δημιουργία Κέντρου Ταναγραϊκών Μελέτων και Ερευνών, η ανάδειξη του εν γένει ιστορικών μνημείων της Αρχαίας Τανάγρας, η έρευνα, η συλλογή και ταξινόμηση Πληροφοριών που αφορούν στην περιοχή της Αρχαίας Τανάγρας, την προώθηση σχεδίων διαπεριφερειακής συνεργασίας του Κέντρου με χώρες Ε.Ε. και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς και την ανάλυση της εμπειρίας αυτών προκειμένου να την εφαρμόσει προς όφελος του Κέντρου, την αξιοποίηση της επιστημονικής δομής και τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα του Κέντρου για πολυμερή συνεργασία.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του ανωτέρω τομέα.

γ) Στο τομέα Περιβάλλοντος περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των  εσωτερικών υδάτων και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην χωρική ενότητα του Δήμου.
 • Η αντιμετώπιση , σε συνεργασία με άλλους Δήμους ή φορείς , περιβαλλοντικών θεμάτων της ευρύτερης περιοχής.
 • Η δημιουργία δικτύου περιβάλλοντος για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, προστασίας του εδάφους, καταπολέμηση της ρύπανσης και ανακύκλωσης.
 • Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων.
 • Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
 • Η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης.
 • Η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαικής Ένωσης.
 • Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου.
 • Η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά οργανισμούς και επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του ανωτέρω τομέα.


Οι διακριτές δράσεις που θα ασκηθούν από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», αφορούν κυρίως υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, ιδίως:

 • Συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Ψυχολογική υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων»
 • Συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», μέσω των ΚΗΦΗ
 • Υλοποιηση του πρόγραμματος ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων του ΟΕΑΔ για ανέργους του Δήμου Τανάγρας