Αναμένεται η διαδικασία της διαβούλευσης και τελικώς η επικύρωσή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.